close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Červenec 2015

Tam na flanderských polích

9. července 2015 v 11:37 | HONZA F. |  Pojeď se mnou

Tam na flanderských polích ….
Jako již tradičně , CK GEOPS vypsala pro zájezd do Pikardie termín 3. - 9. července . Letos se ovšem trefila do vlny veder, které zasáhly skoro celou Evropu . Na autobusovém nádraží Florenc v Praze se tedy scházíme pěkně nalehko oblečeni . Je deset hodin večer , přijíždí náš domeček na kolečkách s Pavlem a Milanem za volantem a naše cesta na západ začíná . V Plzni nabíráme ještě pět " kousků ", před Rozvadovem činíme očistu a je před námi přejezd zhasnutého Německa . Když se rozednívá , uháníme už francouzským Lotrinskem , míjíme Méty a meandry kouzelné řeky Mosely , vidíme stáda bílých kraviček , lány obilí a po sedmé zastavujeme na pumpě , abychom ze sebe dostali únavu z nočního cestování . Přijíždíme na bojiště té První války , ostatně je budeme vídat po celou dobu našeho cestování . Tím úplně prvním je Verdun . Jedeme do kopců krajinou, která doposud nese stopy toho strašného běsnění . Zákop bajonetů je dosud zavřený , přesouváme se ke Kostnici , to je betonové monstrum, jakási replika pevnosti , malými okénky jsou k zahlédnutí hromady lidských kostí , jsou to ostatky sto padesáti tisíc padlých , které se nepodařilo identifikovat . Ti , kteří měli to " štěstí " , že se identifikace podařila , leží pod lesem bílých křížů s rozkvetlou růžičkou u každého. Vracíme se k Zákopu bajonetů , tady i v tom vedru přeběhne člověku mráz po zádech , pod betonovým přístřeškem a chráněni ostnatým drátem doposud stojí francouzští kluci s připravenými bajonety tak , jak je zastihla palba Němců , která způsobila, že se zákop slil a ty nebohé tam navždy uvěznil . Honem do světa živých ! Remeš , která je naší další štací, je fakt hodně živá . Začínáme u baziliky svatého Remigia , stavby z jedenáctého století, která se během budování proměnila z románské na gotickou , v ní byl pokřtěný v roce 496 král Chlodovech a nastartoval tím éru křesťanství ve Francii. Přejíždíme ke katedrále Notre Dame . Ta už je čistokrevně gotická , v ní byli korunováni téměř všichni francouzští králové , na její rekonstrukci po bombardování se podílel i náš Josef Šíma a jako podpis tu zanechal několik zelinkavých vitráží . Ale tou skleněnou nádherou, kvůli které se se sem sjíždějí zvědavci , je ta v apsidě od pana Marka Chagalla . V levém portále chrámu stojí " Smějící se anděl" , na středověk věc nevídaná , však se také stal jakýmsi logem Evropské unie . Před katedrálou je už živo , a co teprve na hlavní Veselské třídě a na ohromné pěší zóně ! Máme první příležitost stát se kavárenskými " povaleči" a užívat si toho dění okolo . Přesouváme se do Laonu , to je vám zvláštní město ! Abyste se dostali do jeho historického jádra vysoko na ostrohu nad placatou krajinou, musíte použít legrační krabičku, která vás vyveze na vrcholek , jmenuje se Poma . Zdálky viditelnou dominantou je pět věží katedrály Notre Dame . Jsou ozdobené sochami dobytčat , která se se stavbě kostela podílela , uvnitř je velebné ticho , do kterého potichounku zní Ave Maria a kýžený chládek . Po jediné , starobylé a rušné uličce , se dojde k románskému kostelu svatého Martina, bohužel zavřenému . Náš první den končí , vracíme se k autobusu a jedeme bydlet do hotelu Premiére classe .
Ráníčko s vymetenou oblohou , asi se zase ohřejeme . Po dobré , křupavé snídani sedáme odpočatí do busu a jedeme navštívit nedaleký Soissons . Dnes je neděle, francouzská města nepřekypují kvasem, náš Soissons není vyjímkou. V katedrále St. Protais - St. Gervais není krom nás ani noha, máme čas nechat se oslovit velebností lodě i Rubensovým " Zbožňováním pastýřů " . Nedaleko stojí to, co zbylo po ničivém rozkazu Napoleona zdevastovat kláštery . Z kdysi velemocného opatství St . Jean de Vigne zbylo průčelí , ovšem zcela vysklené a zbavené kružeb , slepými otvory po nich svítí slunce na opuštěné nádvoří . Jediné , co zůstalo vcelku je refektář , zničená je i křížová chodba a další budovy . Podél klidné řeky Aisne jedeme do Compieňského lesa , za ním je totiž pohádkový hrad Pierrefonds . Kdysi rujny zakoupil za babku Napoleon III. a pověřil věhlasného architekta Violeta le Duca, aby přivedl hrad k bývalé kráse a slávě . Dílo se zdařilo , my máme malý bonus , v interierech se koná výstavka gotických brnění, krynolín a dámských vysokých a špičatých čepců, v kryptě jsou repliky náhrobků slavných panovníků a jejich bratří a sester . A znovu lesem si to míříme do Rethondes podívat se na vlak maršála Foche , ted sehrál dvakrát úlohu při kapitulaci napřed Němců a posléze i Francouzů v těch dvou válkách . Interier je ohromě didaktický , dozvíte se spoustu nečekaných podrobností z dobových fotek a spousty rekvizit . A jedeme dál , další zastávkou je Beauvais , jdeme si zaklonit hlavy , abychom dosahli pohledem ke klenbě katedrály svatého Petra . Ta je vysoká 48 metrů a vyšší byste nikde jinde nenašli . Nebetyčná zpupnost církve způsobila propadnutí klenby, ovšem, to co zbylo je úchvatné a tají se při tom dech . Za hodinku už se ubytováváme v " Premiérce " , tentokrát na okraji Amiens . Ale den ještě nekončí, město totiž nabízí jedinečné představení , neuvěřitelnou světelnou šou s hudebním i mluveným doprovodem . U toho nesmíme chybět ! Se setměním se na průčelí katedrály odějí všechny figury svatých na portálech i na galeriích do svých původních barevných oblečků tak , jak je kdysi okoloroval jejich neznámý autor . To bylo pošušňáníčko !
Dnes pojedeme k moři , potřebujeme spousty sluníčka, zdá se už od ráníčka, že tomu tak bude ! Ale ještě před tím máme vnitrozemský program , vracíme se do Amiens , musíme ten jejich gotický skvost prohlédnout i zevnitř . Katedrála ND je tak obrovská , že by se do ní vešla ta její sestřička z Paříže dvakrát . Architekt Luzarche vytvořil nadpozemské dílo , ti co přišli po něm zapracovali na interieru , kdybyste měli nekonečnou trpělivost , napočítali byste tu na čtyři tisíce postaviček vyřezaných ze dřeva či vytesaných z kamene . Tou nejznámější je Plačící andělíček , ten posloužil klukům vojákům jako naděje na přežití . Labyrint v podlaze , část lebky Jana Křtitele , mohutné obrazy s biblickými výjevy , to vše dělá z chrámu vyhledávané poutní místo . Přes řeku Sommu se přejde do kdysi řemeslné čtvrti St Leu , v manufakturkách tu vyráběli samet , dnes to zde obsadily roztomilé hospůdky , zrovinka se uklízí a chystají se stoly na dobré obídky . Když se jde proti proudu , dojde se do míst , kde se řeka rozděluje do husté sítě kanálků a slepých ramen , jmenuje se to tady Les Hortillonages , všude domečky s kvetoucími zahrádkami, můstky , lodičky , pěstují tu ale hlavně zeleninu , kterou vozí loďmo na trh . Někteří stihli i muzeum Julese Verna , ten tu napsal třeba Cestu kolem světa za osmdesát dní nebo Robura dobyvatele . Opouštíme Amiens a míříme k místu, které je nám , Čechům , obzvlášť milé . Ano , jsme u Kresčaku a fotíme si žulový kříž , který stojí na místě , kde po prohrané bitvě s Angličany v roce 1346 našli mrtvé tělo našeho krále Jana Luxemburského , ten tu padl za Francii . Ale už už abychom byli u moře , přece jenom jako suchozemci máme k němu vřelejší vztah . Jsme v Le Touquet - Paris - Plages , v lázních postavených partou mladých architektů okolo profesora Qutelarda , vilky , zahrádky , všude borovice , ale i casina, paláce, kostel Johanky z Arku a mondénní hotel Westminster . Pláže jsou příjemně písečné a doslova nekonečné . Přesouváme se do Boulogne sur Mer a dělíme se na tři party . Skupina " Středověk " jde do starého , hradbami chráněného historického středu na kopci nad přístavem , skupina " Lachtan " míří do areálu akvárií Nausicaa a skupina " Plážový povaleč " se jde povalovat na městskou pláž . Scházíme se u busu a odjíždíme do Calais . Před novorenesanční radnicí je úžasně udržovaný park a v něm Rodinovo sousoší Občané Calais , hold statečnosti a sebeobětování . Bydlíme v hotýlku Balladins a skupina " Hlad " jde do nedalekého restaurantu Campanile na večeři . Podával se quiche lorraine, ardenská šunka nebo treska a čokoládové koule s vanilkovou náplní a listový košíček s pudinkem . Seznámili jsme se i s francouzským aperitivem Kir .
Dnešní snídaně byla trochu ubohoučká , každý dostal příděl, chudáci chlapi . V půl deváté začíná náš dnešní přebohatý program . Zastavení první je v St. Omer , kostel Panny Marie se honosí tím nejbohatším mobiliářem ve Francii , úžasné varhany, zázračná Panna ze třináctého stoleti , kenotaf svatého Omera , hrob léčitele dětských pohybových problémů svatého Erkemboda s botičkami nahoře a Rubensovo " Snímání z kříže ". My se ale hned poté stěhujeme do jiného světa . Pár kilometrů od města je něco neuvěřitelného . Němci ve vesnici Helfaut - Wizernes vybudovali kupoli o průměru sedmdesát dva metrů s pěti a půl metrovou vrstvou betonu jako kryt pro odpalování raket V2 na Londýn . Spojenecké svazy dílo naštěstí poškodily tak , že rakety nevzlétly , my se procházíme podzemím a stoupáme výtahy do kupole prohlédnout si skvěle udělané muzeum těch hrůz. Cestou do Arrasu zastavujeme u hřbitova našich kluků , kteří zahynuli v obou válkách pro svobodu Francie , jmenuje se to tu La Targette a mottem je Šafaříkovo " ... Je lepší poctit vlast svou smrtí než ji zneuctít svým životem " , prosíme vytesat nad vrata do našeho parlamentu . V Arrasu parkujeme na Grande Place a docela zíráme . Najednou jsme se octli v jiném světě . To naše i sousední náměstí Hrdinů jsou tvořena měšťanskými domy s podloubími dole a s trojůhelníkovými štíty nahoře. Té pohádkové kráse vévodí vysoká věž radnice , z jejího ochozu vidíme město jako na dlani včetně opatství svatého Vaasta . A v Cambrai máme smůlu i kliku zároveň . Ta smůla spočívá v tom, že katedrála i kostel svatého Geryho jsou zavřené a my si nemůžeme doplnit sbírku Rubensů, je to tím, že tu dnes končí Tour de France a to je ta klika , můžeme být při tom ! Nakupujeme v obchoďáku , abychom domů nepřijeli s prázdnou a přesouváme se do St . Quentin mrknout na náměstí s gotickou radnicí a s domy postavenými ve stylu art deco mezi válkami . Po dvouhodinovém přejezdu přistáváme u hotelu Premiére classe v Charleville Méziers .
Konečně se nám počasí umoudřilo, je zima , fouká a mrholí ! Začínáme u Muzea Arthura Rimbauda, slavného prokletého básníka a zdejšiho rodáka , toho času v rekonstrukci a pokračujeme na Vévodské náměstí , které jakoby vypadlo z oka tomu Vogézskému v Paříži . Žluté a červené cihly nastřídačku , podloubí , šikmé červené střechy a komíny . Pod arkádami obchody, galerie a kafírničky . Procházka k soše otce zakladatele města Charlese Gonsága vede po jediné rušné třídě , někteří ještě pilí na hřbitov podívat se , kde ten prokletý básník odpočívá . Za chvíli už vystupujeme před mohutnými hradbami největší evropské pevnosti , jsme v Sedanu a zakláníme hlavy , abychom dokoukli na vršek hradeb , které měly být navždy nedobytné , ale z té pýchy Francouze vyvedli Prušáci a po nich Němci , za to se tu moc stydí. Za malou chvilku překračujeme hranici a jsme v Belgii . Zastavujeme v Bouillonu pod ohromným hradem Gottfrýda , spíš nás ale zajímají krámky s pivem a sámoška , děláme si zásoby na dlouhou cestu . A potom uháníme na Lutych , před ním sjíždíme z dálnice a míříme do obce Remouchamps , mají tu totiž krápníkovou jeskyni s nejdelší podzemní řekou na kontinentě . Průvodce Viktor nás vede více než kilometr podzemím , stoupáme a klesáme po mokrých schodech , shýbáme hlavy , nad námi skaliska a krápníky, nakonec přicházíme k řece Rubikon , naloďujeme se na pramice a plujeme sedm set metrů tunely , místy musíme v předklonu, hlídáme si ruce, aby se nám nedostaly vně plavidla , je to fakt dobrodrůžo ! Za hustého deště jedeme do Bastogne . Tady proběhla nejkrutější řežba bitvy v Ardenách , tisíce mrtvých na obou stranách, dnes tu stojí pomník ve tvaru americké pěticípé hvězdy, vedle je Muzeum bitvy , my už neměli šanci se dostat dovnitř , ale užili jsme si to v butiku , fakt . A je před námi úplně poslední zastavení . Jedeme do Luxemburku , uvidíme , kolik budeme mít času , přece jenom musíme už počítat hodiny , domů je daleko . Luxemburk je ospalé město , samé lešení , naštěstí síť hospod je dostatečně hustá , máme možnost vybrat si mezi šmejděním po ulicích nebo posezením u večeře. A je tu úplný konec , na pumpě děláme přednoční očistu a pádíme domů . Až někam pojedete příště , vezměte mě s sebou , prosím, bylo mi s vámi fajn ! Ahoj , Honza

Kuřecí paličky po provencálsku

Vytři pekáček lžičkou olivového oleje a celou plochu vyplň kuřecími paličkami . Ty posol , popepři, přidej dle chuti nahrubo nasekaný česnek , provencálské koření a přepůlené černé olivy . Do všech mezírek nastrkej čtvrtky neloupaných rajčat . Peč 20 min. zprudka nepřikryté , na posledních dvacet minut uber .

Provencálské řízečky

Oblíbené maso na řízky lehce posol a dej macerovat do směsi ze tří bílých jogurtů , dvou vajec , lžičky olivového oleje , lžičky dijonské hořčice a provencálského koření . Vyjmi a obal ve strouhance smíchané půl na půl s parmezánem . Usmaž v olivovém oleji . Ze zbytku marinády udělej palačinku , rozkrájej na nudličky a použij jako vložku do polévky .

Sobí lejno

Krkovici vcelku osol, opepři , potři poctivě dijonskou hořčicí , zalij do jedné třetiny šlehačkou , přidej dvě rozebrané palice neloupaného česneku a jedno rozkrájené jablko . Vlož přikryté do rozpálené trouby , po půl hodině odkryj a dopeč na 180 . Šťávu nezahušťuj , jenom ji prožeň cedníkem . Podávej s knedlíkem 4-3-2-1
4 housky na kostičky
3 lžíce polohrubé mouky
2 vejce
1 tvaroh

Kuře na mrkvi

Vystel kastról plátky anglické slaniny , na ně dej poctivou vrstvu na kolečka nakrájené mrkve , na ni posolené a opepřené a na oleji opečené porce kuřete a úplně navrch nekořeněná drůbeží játra . Podlij šálkem vývaru. Dus přikryté na mírném ohni 40 minut , na posledních 15 minut vlož do rozpálené trouby .

Vepřové nožičky á la St . Menehoud

Očišténé nožky rozpůl podél , řez osol, opepři a přilep jeden bobkový list . Vrať do původní polohy a svaž provázkem . Vař spolu se zeleninou a novým kořením čtyři hodiny na tom nejmírnějším ohni. Ještě horké zbav provázku a bobkového listu a každou půlku obal v chlebové strouhance . Nech ztuhnout a později peč na mřížce na grilu